Home / Lifestyle / Muzea a galerie v Praze / Moderní a současné umění

V Praze lze najít nejrůznější instalace moderního, postmoderního a současného umění, soukromé galerie a muzea, které uspokojí vaši potřebu po moderním umění. Veletržní palác, který je součástí Národní galerie v Praze, byl kdysi předurčen k tomu, aby svou velikostí a kulturním významem předčil Centre Pompidou v Paříži. To je dokladem toho, že Praha byla a je připravena přijmout moderní umění. Z historického hlediska má Praha silné zázemí v modernismu, který se projevil v avantgardním hnutí Osmy, tedy v dílech Emila Filly, Bedřicha Feigla, Maxe Horba, Bohumila Kubišty, Otakara Kubína, Emila Pittermanna, Williho Nowaka a Antonína Procházky, stejně jako ve funkcionalistickém hnutí Devětsil vedeného produktivním Karlem Teigem. Právě díky Teigeho častým pozvánkám určeným známým umělcům, kteří v Praze přednášeli a tvořili, navázalo toto hnutí těsné vazby se západní Evropou. Mezi pozvanými umělci byli Man Ray, Le Corbusier, Vladimir Mayakovsky, Paul Klee, Walter Gropius a Andre Breton. Pokud vás zajímá moderní a současné umění v Praze, podívejte se na galerie, které níže doporučujeme. Galerie jsou zde detailně popsány a doplněny o fotografie, mapy a kontaktní informace.