Národní galerie vystavuje své nádherné sbírky umění od doby středověku až po 21. století na osmi jedinečných místech, jimiž jsou zrekonstruované paláce a kláštery i funkcionalistická budova. Každá z budov je domovem rozsáhlé a cenné expozice a díky krásným artefaktům, které jsou v nich trvale vystaveny, pozvedává Národní galerie českou a středoevropskou kulturu. Historie Národní galerie se započala v roce 1796, kdy si skupina českých šlechticů a středostavovských intelektuálů zformovaná do Společnosti vlasteneckých přátel umění vzala za své povznést rozpadající se estetické cítění místních obyvatel. Společnost založila Akademii výtvarných umění a první veřejnou obrazárnu. Tato obrazárna se po staletí významně rozrůstala, až se z ní stala Národní galerie, která stále sleduje původní cíl jejích zakladatelů, tedy povznést ducha a estetické porozumění národa prostřednictvím uměleckých děl. Níže najdete popisy stálých expozic Národní galerie doprovozené fotografiemi, kontaktními informacemi a mapami.