Sbírky Národní galerie

Národní galerie vystavuje své nádherné sbírky umění od doby středověku až po 21. století na osmi jedinečných místech, jimiž jsou zrekonstruované paláce a kláštery i funkcionalistická budova. Každá z budov je domovem rozsáhlé a cenné expozice a díky krásným artefaktům, které jsou v nich trvale vystaveny, pozvedává Národní galerie českou a středoevropskou kulturu. Historie Národní galerie se započala v roce 1796, kdy si skupina českých šlechticů a středostavovských intelektuálů zformovaná do Společnosti vlasteneckých přátel umění vzala za své povznést rozpadající se estetické cítění místních obyvatel. Společnost založila Akademii výtvarných umění a první veřejnou obrazárnu. Tato obrazárna se po staletí významně rozrůstala, až se z ní stala Národní galerie, která stále sleduje původní cíl jejích zakladatelů, tedy povznést ducha a estetické porozumění národa prostřednictvím uměleckých děl. Níže najdete popisy stálých expozic Národní galerie doprovozené fotografiemi, kontaktními informacemi a mapami.

 • Veletržní palác | exteriér Veletržní palác

  Praha má prvotřídní muzea zaměřená na středověké a antické umění, ale co kontroverznější moderní umění? Nestrachujte se, v Praze najdete dost různých instalací moderního umění i postmoderny, soukromých vernisáží a kvalitních muzeí, jež vaši touhu po moderně jistě uspokojí. Stačí se při cestách tímto rozkošným městem rozhlédnout – dokonce i některá místa pokrytá barevným graffiti promlouvají moderním uměním. Veletržní palác – součást Národní galerie – měl kdysi svou velikostí a kulturní úrovní předčít Centre Georges Pompidou v Paříži, což svědčí o tom,...

  Více o této kategorii

 • Schwarzenberg Palace - Národní galerie Schwarzenberský palác

  Uvnitř překrásně zrekonstruovaného Schwarzenberského paláce, skutečné perly renesanční architektury, je umístěna stálá expozice Baroko v Čechách. Tento umělecký směr představují tři podlaží paláce plná výtvarného umění, poznatků a historie nevyčíslitelné hodnoty. Dolní podlaží se věnuje baroknímu sochařství a složitým náčrtům monumentálních oltářních obrazů. Mezi nejvýznamnější zastoupené sochaře patří Jan Jiří Bendl, Ferdinand Maximilián Brokoff, Matyáš Bernard Braun, Ignác František Platzer a Karl Joseph Hiernle. Cestou do prvního a druhého poschodí si všimněte pečlivě provedené rekonstrukce paláce, jež dbala na každý detail,...

  Více o této kategorii

 • Sternberg Palace | Narodní galerie Šternberský palác

  Národní galerie vystavuje svou báječnou sbírku umění od středověku až po 21. století na osmi mimořádných místech od rekonstruovaných starých paláců a klášterů až po funkcionalistické budovy. Každá jednotlivá galerie obsahuje rozsáhlou stálou expozici nevyčíslitelné hodnoty a navíc českou a středoevropskou kulturu obohacuje i krásnými audiovizuálními pomůckami. Česká Národní galerie byla založena již v roce 1796 skupinou českých šlechticů a intelektuálů střední třídy, jež si říkala Společnost vlasteneckých přátel umění. Skupina si předsevzala povznést mizející estetické cítění místních obyvatel. Společnost...

  Více o této kategorii

 • Convent of St. Agnes of Bohemia | Night View Klášter svaté Anežky České - Národní galerie v Praze

  V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, je od listopadu roku 2000 zpřístupněna nově koncipovaná expozice středověkého a raně renesančního umění. Tuto první gotickou stavbu v Praze zachránilo před demolicí v rámci "asanace Starého Města" pouze úsilí Jednoty pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky. Od roku 1963 byl klášter rekonstruován pro potřeby Národní galerie. Expozice sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století až po česká a moravská díla...

  Více o této kategorii

 • Salmovský palác | Praha Salmovský palác - Národní galerie

  Nedávno zrekonstruovaný klasicistní Salmovský palác patří podobně jako sousední Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí pod správu Národní galerie v Praze. Salmovský palác byl postaven mezi lety 1800 a 1811 na místě několika menších šlechtických rezidencí pro pražského arcibiskupa Viléma Florentana, knížete Sal-Salma. Pod správu Národní galerie se dostal v roce 2004. Následovala rekonstrukce podle projektu španělského architekta Josepa Llouíse Matea, který mezi oběma paláci vybudoval vstupní halu společnou pro obě budovy, jež slouží současně jako informační centrum Národní galerie v...

  Více o této kategorii

 • Palác Kinských | Národní galerie v Praze Palác Kinských

  Rokokový palác Kinských byl postaven mezi lety 1755 a 1765 na místě parcel tří domů s raně středověkými základy, které se zachovaly ve sklepení paláce. Ve 30. letech 19. století se rozšířil o další dům a byl klasicistně upraven. V paláci Kinských se nachází stálá expozice Umění Asie a starověkého Středomoří, kterou vytvořila Národní galerie ve spolupráci s Národním muzeem. Tato rozsáhlá expozice čítající kolem tisíce památek kultur starého světa (Asie, Evropy a severní Afriky) přibližuje sedm tisíc let vývoje...

  Více o této kategorii

 • Wallenstein Riding School | National Gallery Valdštejnská jízdárna

  Valdštejnská jízdárna na Malé Straně v Praze je místem konání zajímavých krátkodobých výstav pořádaných Národní galerií v Praze. Byla postavena v letech 1623 až 1630 na objednávku Albrechta z Valdštejna, který stavbou pověřil dva italské architekty, Andreu Spezzu a Nicola Sebregondiho. Spolu s jízdárnou vznikl také Valdštejnský palác a stejnojmenná zahrada. Svůj původní účel plnila raně barokní jízdárna až do konce 19. století. Po první světové válce získala Valdštejnskou jízdárnu od Valdštejnů k pronájmu automobilka Laurent & Klement se sídlem...

  Více o této kategorii

Go Up