Po Národni galerii v Praze je Galerie hlavního města Prahy založená v roce 1963 druhou nejdůležitější institucí. Úkolem Galerie hlavního města Prahy je shromažďovat, uchovávat a vystavovat české umění 19., 20. a 21. století. Dnes po téměř padesáti letech existence vlastní Galerie hlavního města Prahy přibližně 14 530 uměleckých děl. Za tuto dobu uspořádala Galerie hlavního města Prahy více než 650 výstav po celé Praze na místech jako je Dům U kamenného zvonu, Dům U zlatého prstenu, Bílkova vila, Trojský zámek a Městská knihovna. Níže naleznete přehled expozic Galerie hlavního města Prahy spolu s fotografiemi, kontaktními informacemi a mapkami.