Pražská muzea a galerie

Město Praha je jednou z nejvyhledávanějších evropských destinací s překrásně zachovanými skvosty architektury a s řadou zcela mimořádných pražských muzeí. Toto město sta věží, kde každý den zejména v bývalých průmyslových čtvrtích otevírají nové galerie, je na pokraji něčeho velikého. Pojeďte sem, než to vybouchne, a varuji vás – nebude to dlouho trvat, protože Praha již není nejlépe střeženým tajemstvím Evropy co se týče muzeí a galerií. Podívejte se na námi doporučená pražská muzea a galerie, jejichž seznam najdete níže spolu s detailními popisy, fotkami, kontaktními údaji a mapkami a jež reprezentují téměř všechna muzea a galerie v Praze. Je nám ctí, že zde na Prague-Stay můžeme uvést ta nejlepší pražská muzea a galerie, v jejichž sbírkách jsou kvalitní umělecká díla a artefakty ze starověku až do současnosti.

 • Antonín Dvořák Museum Muzeum Antonína Dvořáka

  Navštivte Muzeum Antonína Dvořáka, které náleží do celku Národního muzea, a užijte si odpoledne s Mistrem. Muzeum od svého vzniku v roce 1932 sídlí v Praze, v barokním letohrádku zvaném Amerika. Vystavují se zde krásné kolekce osobních předmětů Antonína Dvořáka, dobové fotografie, korespondence, notové rukopisy, zápisy a jiné zajímavosti. V muzeu si můžete prohlédnout i Dvořákův psací stůl, brýle na čtení, klavír, talár z promoce v Cambridge nebo violu. Letohrádek nechal postavit na začátku 18. století Jan Václav Michna z Vacínova....

  Více o této kategorii

 • Národní muzeum | Exteriér Národní muzeum

  Národní muzeum je největší muzejní komplex České republiky. Muzeum ve více než desíti budovách (z nichž některé jsou mimo Prahu) shromažďuje miliony artefaktů a předmětů z historie. Smyslem muzea je rozvoj a prohlubování národní identity v Českých zemích, na evropském kontinentu i v celém světě. Jeho impozantní sbírky pokrývají oblasti botaniky, entomologie, zoologie, antropologie, archeologie, mykologie, paleontologie a mineralogie, a sahají od přírodních věd až po jednotlivá společenskovědní odvětví. Hlavní budova této instituce, zvaná prostě Národní muzeum, je nepřehlédnutelná. Tato...

  Více o této kategorii

 • Obrazárna Pražského hradu | Pražská muzea a galerie Obrazárna Pražského hradu

  Praha i její obyvatelé jsou očarovaní všudypřítomným kouzlem majestátně se tyčícího Pražského hradu. Tato kulturní pamětihodnost, sídlo moci po více než tisíc let a největší funkční hrad na světě, je báječným a nezapomenutelným místem k seznámení s českou kulturou. Na průzkum tohoto rozsáhlého hradu si vyhraďte celý den a nebudete zklamaní, protože celý hradní areál je sám o sobě muzeem pod širým nebem. Přejete-li si zhlédnout též interiéry a impozantní galerie, budou lepší dva dny. Tato stálá expozice představuje přibližně stovku kvalitních...

  Více o této kategorii

 • Dox | Pražské galerie | Exteriér Dox Centrum současného umění

  Tato pozoruhodná nová galerie v Holešovicích představuje v Praze velmi potřebný závan čerstvého vzduchu. Rozlehlá nezávislá moderní galerie otevřela začátkem října 2008 a ohromila diváky vernisáží výstavy nazvané Vítejte v kapitalismu, sestávající ze souboru obrazů a instalací José Marii Cana, Michaela Bielického ve spolupráci s Kamilou Richter a Dirka Reinbolda, Mateje Krena a Jiřího Hůly ve spolupráci s Dominikem Langem. Autorem hlavní sbírky byl španělský výtvarník José Maria Cano, jenž v těchto působivých prostorách představil přes 80 enkaustických maleb představujících svět finančních transakcí a jejich dopady....

  Více o této kategorii

 • Mánes | Pražský funkcionalismus Mánes

  Výstavní síň Mánes otevřená roku 1930 je jednou z nejvýznamnějších funkcionalistických staveb v Evropě. Je známá nejen svým provedením, jež ve společnosti vodárenské věže z 15. století tvoří zajímavou směsici starobylého a moderního, ale též avantgardním uměním, které v ní bylo a je vystavováno. Václav Havel tvrdí, že Mánes je jeho oblíbenou budovou v Praze. Je možné, že by to bylo kvůli výstavám moderního umění konaným doslova pod nosem komunistům, kteří se ukrývali v báni vodárenské věže, když jej špehovali v jeho...

  Více o této kategorii

 • Galerie Václava Špály | Interiér s bývalou expozicí Galerie Václava Špály

  Přímo na životem pulsující Národní třídě se nachází významná Galerie Václava Špály, galerie, která se ve své výstavní dramaturgii věnuje zejména současným českým autorům střední generace, kteří patří v malbě a fotografii, případně sochařství, k tomu nejlepšímu na české výtvarné scéně. Pravidelně se zde střídá malba, fotografie i plastiky. Počátky galerie se datují do roku 1957, kdy při svém založení dostala jméno po renomovaném českém avantgardním malíři dvacátého století, Václavu Špálovi. Během takzvaných zlatých let, tedy mezi roky 1965 až 1970,...

  Více o této kategorii

 • Veletržní palác | exteriér Veletržní palác

  Praha má prvotřídní muzea zaměřená na středověké a antické umění, ale co kontroverznější moderní umění? Nestrachujte se, v Praze najdete dost různých instalací moderního umění i postmoderny, soukromých vernisáží a kvalitních muzeí, jež vaši touhu po moderně jistě uspokojí. Stačí se při cestách tímto rozkošným městem rozhlédnout – dokonce i některá místa pokrytá barevným graffiti promlouvají moderním uměním. Veletržní palác – součást Národní galerie – měl kdysi svou velikostí a kulturní úrovní předčít Centre Georges Pompidou v Paříži, což svědčí o tom,...

  Více o této kategorii

 • Národní památník na Vítkově | Praha Národní památník na Vítkově

  Národní památník na Vítkově, po více než dvouleté rekonstrukci otevřen veřejnosti 29. října 2009, se spolu s impozantní sochou Jana Žižky hrdě tyčí nad Prahou. Masivní bílá budova byla po dlouhou dobu jak historickým monumentem, tak určitým prokletím – tuto pověst získal Památník snad proto, že zde v roce 1953 bylo zřízeno Mauzoleum Klementa Gottwalda a bylo zde vystavováno jeho tělo. Expozice s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“ zachycuje významné zlomy v českých dějinách 20. století, kdy se výrazným způsobem měnila...

  Více o této kategorii

 • Galerie Rudolfinum | Praha Galerie Rudolfinum

  Galerie Rudolfinum sídlí společně s Českou filharmonií v nově zrekonstruované historické budově pražského Rudolfina. Reprezentativní neorenesanční stavba, velkoryse projektovaná jako koncertní síň a galerie, byla postavena architekty Národního divadla J. Zítkem a J. Schulzem a její součástí je i krásná kavárna ve stylu 19. století. Svou polohou, v sousedství Uměleckoprůmyslového musea, Filosofické fakulty University Karlovy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové, na hranicích Starého města a Malé strany, je přirozeným kulturním centrem Prahy. Činnost zahájila Galerie Rudolfinum po rozsáhlé rekonstrukci v roce 1994....

  Více o této kategorii

 • Schwarzenberg Palace - Národní galerie Schwarzenberský palác

  Uvnitř překrásně zrekonstruovaného Schwarzenberského paláce, skutečné perly renesanční architektury, je umístěna stálá expozice Baroko v Čechách. Tento umělecký směr představují tři podlaží paláce plná výtvarného umění, poznatků a historie nevyčíslitelné hodnoty. Dolní podlaží se věnuje baroknímu sochařství a složitým náčrtům monumentálních oltářních obrazů. Mezi nejvýznamnější zastoupené sochaře patří Jan Jiří Bendl, Ferdinand Maximilián Brokoff, Matyáš Bernard Braun, Ignác František Platzer a Karl Joseph Hiernle. Cestou do prvního a druhého poschodí si všimněte pečlivě provedené rekonstrukce paláce, jež dbala na každý detail,...

  Více o této kategorii

 • Lobkovický palác | Praha Lobkovický palác

  Lobkovický palác Pražského hradu skrývá jednu z nejúchvatnějších soukromých sbírek v Evropě. Český šlechtic Jaroslav z Pernštejna nechal postavit tento majestátní palác v polovině šestnáctého století. Palác se brzy stal domovem dynastie Lobkoviců a je jím s několika přestávkami dodnes. Rodokmen rodiny Lobkoviců sahá až do 14. století a jde tak o jeden z nejstarších šlechtických rodů v Čechách. Během staletí hrál jak palác, tak rod samotný opakovaně významnou roli v českých dějinách. Například v roce 1618 po tzv. druhé...

  Více o této kategorii

 • Dvorak Sec Contemporary | Galerie Dvorak Sec Contemporary

  Soukromá galerie Dvorak Sec Contemporary, otevřená v květnu 2009, je jednou z předních galerií představujících výhradně významná díla současného umění. Máte možnost seznámit se zde nejen s díly produkovanými mladou nastupující generací – umělci z USA, Británie, Německa a České republiky, ale i s prací umělců, kteří během posledních 20-ti let výrazně formovali uměleckou scénu. Mladí a dynamičtí umělci vystavující v Dvorak Sec Contemporary jsou špičkami ve svém oboru. Galerie o ploše více než 800 metrů čtverečních se rozprostírá ve dvou patrech a...

  Více o této kategorii

 • Dům U Zlatého prstenu | Praha Dům U Zlatého prstenu – Galerie hlavního města Prahy

  Jeden z výstavních prostor Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, najdete schovaný v jedné z uliček za Týnským chrámem. Ve středověku se původně jednalo o dvě budovy, které byly později spojeny. Dodnes se dochovaly raně gotické sklepy a chodba v prvním patře s valenou klenbou a zbytky nástěnných maleb z pozdního 15. století. Stálá expozice se zaměřuje na legendy českého umění 20. století (např. Toyen, Josef Šíma, Jan Zrzavý, Jiří Kolář) a na současné mladé umělce. V čítárně...

  Více o této kategorii

 • Bílkova vila | Galerie hlavního města Prahy Bílkova vila - Galerie hlavního města Prahy

  Na překrásných Hradčanech nedaleko Královského letohrádku se nachází secesní pohádková vila od architekta a secesního a symbolistického sochaře Františka Bílka. Bílek původně dům navrhl v roce 1911 jako svou rezidenci a ateliér. Po Bílkově smrti se vila na jeho přání přeměnila v muzeum jeho děl. Vila byla postavena na místě bývalého barokního opevnění (nedaleko je Písecká brána jinak nazývaná Bruská brána, jediná dochovaná barokní brána v Praze. Brána byla mezi lety 2000 a 2002 zrekonstruována a nyní se v ní...

  Více o této kategorii

 • Muzeum Karla Zemana | Muzea v Praze Muzeum Karla Zemana

  Interaktivní Muzeum Karla Zemana, jež se zaměřuje především na rodiny s dětmi v Praze i zbytku České republiky, je koncipováno jako interaktivní výstava, která návštěvníky seznámuje se slavnou tvorbou českého filmového režiséra, výtvarníka, loutkáře a animátora Karla Zemana, jenž se proslavil také v zahraničí. I když se výstava věnuje také počáteční tvorbě Karla Zemana, kdy tvořil především animované a loutkové filmy, hlavní část expozice je věnována jeho nejzásadnějším filmům s prvky fantasy – Cestě do pravěku, Baronu Prášilovi a Vynálezu...

  Více o této kategorii

 • FOX Gallery | Výtvarné umění v Praze FOX Gallery

  Máte-li blízko k umění a designu, můžete si pobyt v Praze zpříjemnit návštěvou FOX Gallery, jedinečného prostoru, kde se moderní umění mísí s užitým uměním, designem, floristikou a dalšími obory. Najdete ho na Starém Městě, v malebné ulici Karolíny Světlé. FOX Gallery je součástí rozsáhlejšího projektu FOX, který na pražské scéně působí už řadu let a který veřejnosti přibližuje myšlenku, že umění je nedílnou součástí každodenního života. Svou filosofii FOX předává dál na mnoha frontách – provozuje prodejní galerii, zastupuje,...

  Více o této kategorii

 • Galerie Vernon | Vernon Depot | Praha Galerie Vernon

  Galerie Vernon zaštiťuje několik projektů, jejichž společným cílem je především podpora současného mladého umění, ale i pořádání výstav klasických mistrů. Galerii Vernon založila v roce 2001 její ředitelka Monika Burian Jourdan s cílem představit veřejnosti kvalitní umění a to jak současné, tak klasické. Činí tak především v prostoru Vernon Projekt a na dalších místech a nově také ve výstavním prostoru Vernon Depot. Vernon Projekt je atypický výstavní prostor otevřený v roce 2006 a určený mladým progresivním umělcům, jenž se nachází...

  Více o této kategorii

 • Kuzebauch Gallery | Praha Galerie Kuzebauch

  V původní zástavbě Břevnova, v poklidné ulici Říčanova, najdete Galerii Kuzebauch, která již řadu let láká milovníky ateliérového skla a dalších uměleckých děl se zajímavým materiálových zpracováním. Tato komorní soukromá galerie vznikla v roce 2012 s cílem zviditelnit studiová díla mladých talentovaných umělců i již zavedených jmen ze světa užitého umění. Poměrně brzy po svém vzniku se vyprofilovala jako místo, které dává prostor výjimečným dílům sklářských výtvarníků. Galerie Kuzebauch pořádá pravidelné výstavní akce uvnitř i vně svého prostoru a vybírá...

  Více o této kategorii

 • Budova Muzea Bedřicha Smetany | Praha Muzeum Bedřicha Smetany

  Muzeum Bedřicha Smetany se nachází na Starém Městě vedle Karlova mostu u řeky Vltavy. Sídlí v překrásné novorenesanční budově, která dříve sloužila jako Staroměstská vodárna. Budova byla postavena v letech 1883-4 a vyznačuje se krásnou sgrafito fasádou navrženou známými českými malíři Mikolášem Alešem a Františkem Ženíškem. Město Praha zapůjčilo v roce 1935 budovu Společnosti Bedřicha Smetany za účelem vybudování muzea, které bylo ve vodárně otevřeno v roce 1936. Současná podoba muzea a výstava se datuje do roku 1998. V muzeu...

  Více o této kategorii

 • Věčné léto v římské vile | Praha Galerie hlavního města Prahy - Trojský zámek

  Trojský zámek, nádherný zámeček na břehu Vltavy obklopený vinicemi, je domovem stálé expozice Galerie hlavního města Prahy. Autorem projektu této raně barokní stavby byl architekt francouzského původu Jean Baptiste Mathey. Trojský zámek je stavba pozoruhodná a výjimečná. Spíše než zámkem bychom jej vlastně měli nazývat vilou: je totiž postaven ve stylu honosných římských předměstských vil, které na své dlouhé cestě viděl její stavebník, Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka. Trojský zámek byl vybudován mezi lety 1678 a 1695, s malou přestávkou v roce...

  Více o této kategorii

 • Staroměstská mostecká věž | Praha Staroměstská mostecká věž

  Staroměstská mostecká věž patří mezi nejkrásnější gotické stavby v Evropě. Věž byla postavena v druhé polovině 14. století současně s Karlovým mostem na jeho pravobřežní straně nejen jako opevnění, ale také jako jistý druh vítězného oblouku. Vedla pod ní totiž trasa korunovačních průvodů směřujících do chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Věž má podobu třípatrového hranolu s cimbuřím a vysokou střechou pokrytou břidlicí. Na konci třicetileté války v roce 1648 byla zejména západní část věže vážně poškozena při ostřelování švédským...

  Více o této kategorii

 • Africkesochy.cz | Kamenné sochy ze Zimbabwe Kamenné sochy ze Zimbabwe – AfrickéSochy.cz

  Nápad zpřístupnit africké sochařství českým sběratelům umění začala uskutečňovat v roce 2005 Miroslava Sodomková. Po její tragické smrti v roce 2007 pokračuje v realizaci této myšlenky její manžel Ondřej Homolka. Africké kamenné sochy od sochařů ze Zimbabwe a především z umělecké komunity Tengenenge dováží Ondřej Homolka do České republiky, kde je vystavuje pod širým nebem či v různých galeriích a nabízí je také k prodeji. Sochy reprezentují současné moderní umění, i když se zimbabwští sochaři při své práci inspirují tradiční africkou kulturou,...

  Více o této kategorii

 • Kvalitář | Galerie v Praze Kvalitář

  Výstavní a prodejní galerie Kvalitář otevřená na počátku roku 2012 patří mezi mladé přírůstky na pražské umělecké a architektonické scéně. Protože jejími zakladateli jsou architekti, můžete si zde nechat navrhnout kompletní projekt domu včetně jeho interiéru či jednotlivého nábytku a využít poradenství ohledně vhodného výběru výtvarného umění či instalací. Kvvalitář je ojedinělý projekt, který není jen galerií v pravém slova smyslu, ale propojuje umění s architekturou, designem a navrhováním interiérů. Kvalitář, jehož sídlo najdete v krásných historických prostorách na Senovážném...

  Více o této kategorii

 • Müllerova vila | Praha Müllerova vila

  Müllerova vila byla postavena v letech 1928 až 1930 podle návrhů významného architekta Adolfa Loose jako reprezentativní sídlo pro rodinu Františka Müllera, významného spolumajitele stavební firmy. Architekt Adolf Loos, jenž se narodil a vyrůstal v Brně, patří mezi největší osobnosti architektonické moderny. Müllerova vila je absolutním vrcholem jeho originální koncepce prostoru, tzv. Raumplanu, která představovala nové prostorové řešení jednotlivých místností ne v ploše podle pater, ale na různé výškové úrovni podle jejich funkce a významu. Tato koncepce spolu s Loosovým...

  Více o této kategorii

 • Museum Kampa | Pražská muzea a galerie Museum Kampa

  Rozsáhlý komplex Sovových mlýnů na ostrově Kampa ukrývá jedno z nejvýraznějších muzeí současné pražské metropole. Zakladatelka Musea Kampy, Meda Mládková, shromáždila společně se svým, dnes již zesnulým, manželem Janem Mládkem unikátní sbírku moderního umění, kterou následně darovala městu Praze a po rekonstrukci umístila do Sovových mlýnů. Sbírka Jana a Medy Mládkových zahrnuje ucelenou kolekci děl Františka Kupky, plastiky Otta Gutfreunda, tvorbu Jana Koláře a sbírku středoevropského moderního umění, ve které jsou zastoupeni čeští, slovenští, polští, jugoslávští a maďarští umělci 60....

  Více o této kategorii

 • Ateliér Josefa Sudka | Galerie v Praze Ateliér Josefa Sudka

  Ateliér Josefa Sudka na pražském Újezdě nese jméno světově nejuznávanějšího českého fotografa Josefa Sudka (1896 – 1976). Jedná se o zahradní fotografický ateliér o ploše 61 m2 vytvořený koncem 19. století původně na Vinohradech, odkud byl v roce 1901 přenesen. Na Újezdě jej od roku 1927 využíval sám slavný fotograf Josef Sudek se svou sestrou a pomocnicí Boženou Sudkovou. Ateliér hrál ve fotografově životě významnou roli. Nejen, že v něm sídlila kdysi jeho fotografická firma, ale také se stal objektem...

  Více o této kategorii

 • SVIT | Galerie v Praze SVIT

  Galerie SVIT otevřená v srpnu 2010 patří mezi nejmladší pražské galerie. Najdete ji ve dvoře smíchovské tiskárny pocházející z 19. století, jen deset minut chůze od nákupní zóny Anděl či Karlova mostu. Galerie SVIT uvádí kurátorské výstavy českého a zahraničního umění a otevírá živý diskurz o nejnovějším vývoji a stanoviscích v současném umění. SVIT představuje začínající české umělce v mezinárodním kontextu, prezentuje je na důležitých veletrzích umění a rozvíjí jejich vztahy s renomovanými institucemi a soukromými sbírkami. Doposavad představila galerie...

  Více o této kategorii

 • Národní technické muzeum | Praha Národní technické muzeum v Praze

  Hned naproti parku Letná v pražských Holešovicích se nachází Národní technické muzeum. Toto rozsáhlé muzeum obsahuje veškeré technické exponáty z historie českých zemí a v jeho sbírkách je více než 58 000 předmětů, přičemž 15% historických artefaktů je vystavováno. V Národním technickém muzeu můžete vidět takové unikátní exponáty jako astronomické předměty, které používal sám Tycho Brahe, první auto vyrobené na území Československa a daguerrotypii, sbírku nejstarší v praxi používané fotografické techniky. V Národním technickém muzeu najdete také knihovnu, jejíž odborný...

  Více o této kategorii

 • Franz Kafka Museum | Praha Franz Kafka Museum

  Franz Kafka je nepopiratelně jedním z nejznámějších Pražanů. Tento spisovatel pocházející z pražské německy mluvící rodiny a patřící mezí nejvýznamnější spisovatele 20. století vyšlapal cestu umělcům a spisovatelům svým vlivem na existencialismus a modernismus. Je prakticky nemožné projít Starým Městem pražským, aniž byste nenarazili na trička, bloky nebo hrníčky s Kafkovou podobiznou. Více se o životě Franze Kafky můžete dozvědět ve Franz Kafka Museu, kde najdete dlouhodobou expozici nazvanou „Město K. Franz Kafka a Praha“, která mapuje spisovatelův život a dílo....

  Více o této kategorii

 • Galerie kotelna Galerie Kotelna

  V Říčanech, 20 km jihovýchodně od centra Prahy, vznikla v roce 2007 prodejní galerie s mimořádným umístěním i konceptem, ve které najdete pečlivě vybraná díla talentovaných umělců z nastupující generace. Za vznikem Galerie Kotelna stojí Eva Kočová, galeristka, která přetvořila nevyužívanou říčanskou kotelnu v netradiční galerii s mimořádným osvětlením a prostory o velikosti 600 m2, které umožňují prezentaci i opravdu velkoplošných děl. Majitelka Eva Kočová poskytuje v galerii prostor mladým českým umělcům, věří totiž, že v jejich dílech se skrývá...

  Více o této kategorii

 • Národopisné muzeum Musaion | Praha Národopisné muzeum – Musaion

  Na zeleném Petříně v Kinského zahradě se nachází národopisná expozice Musaion Národního muzea. Od roku 2005 sídlí tato expozice v Letohrádku Kinských, nádherné budově v klasicistním stylu. Muzeum se zaměřuje na historii regionální kultury České republiky, konkrétně na materiální i duchovní dědictví, bydlení, zemědělství a zvyky, které souvisejí s moderním způsobem udržování tradičních řemesel a lidových zvyků a oslav. Muzeum pořádá různá společenská setkání, workshopy, folklórní koncerty a výstavy. V budově se dále nachází knihovna, archív, přednáškový sál, muzejní obchod...

  Více o této kategorii

 • ARTHOUSE HEJTMANEK Arthouse Hejtmánek

  V krásném domě ze 17. století s pohádkovou zahradou v Praze 6 sídlí Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům. Tento rodinný podnik vznikl po takřka 25 letech společného života, zájmů a práce manželů Hejtmánkových. Sběratelská vášeň je vedla ke kolekcím krásného umění, starožitností a designových objektů z celého světa. Těm nyní slouží jako domov starodávná budova, jež funguje jako galerie pro dočasné výstavy, ale i jako aukční dům a butik se starožitnostmi, ve kterém můžete relaxovat a vychutnávat si jedinečné prostředí. Marie a Tomáš Hejtmánkovi...

  Více o této kategorii

 • Muzeum Montanelli | Praha Muzeum Montanelli

  Na okouzlující Nerudově ulici na pražské Malé Straně se nachází soukromé Muzeum Montanelli. Hlavním cílem muzea, které provozuje Nadace DrAK, je spravovat a prezentovat sbírky této nadace i soukromé sbírky. Konají se zde monografické výstavy umělců i skupinové výstavy. Za zmínku stojí, že součástí každé výstavy jsou komentované prohlídky, dílny a vzdělávací program pro mládež. Nadaci DrAK založila Dadja Altenburg-Kohlová, podnikatelka a lékařka, která rozpoznala spojitost mezi uměleckým vyjádřením a svobodou po pádu železné opony v roce 1989. Altenburg-Kohlová, která...

  Více o této kategorii

 • Lapidárium | Praha Lapidárium Národního muzea

  V areálu holešovického Výstaviště se nachází Lapidárium Národního muzea. Najdete zde rozsáhlou sbírku kamenných soch, z nichž většina vznikla v Čechách v období od 11. do 19. století. Národní Muzeum má ve svých sbírkách celkem více jak 2000 skulptur, z nichž jen nejlepších 400 kusů je vystaveno zde. V Lapidáriu jsou vystaveny původní sochy z Karlova mostu, sochy z Lorety a Vyšehradu. Skulptury jsou rozmístěny v osmi výstavních sálech. Za zmínku stojí, že v roce 1995 bylo Lapidárium zařazeno mezi...

  Více o této kategorii

 • Podskalská celnice na Výtoni Podskalská celnice na Výtoni

  Podskalská celnice na Výtoni je kromě kostela sv. Kosmy a Damiána poslední zachovalou částí starobylé rybářské osady Podskalí, která v oblasti dnešního pražského Rašínova nábřeží existovala od 12. století. Její obyvatelé měli později monopolní právo na obchod se dřevem, které sem bylo splavováno po Vltavě. Název Výtoň pochází z označení starobylé instituce, jež vybírala mýto ze dřeva připlaveného po řece na pražský trh. Dnešní gotická budova celnice pochází ze 16. století. Je z větší části roubená a omítnutá a sloužila...

  Více o této kategorii

 • KusKovu | Galerie v Praze KusKovu

  Galerie KusKovu, kterou najdete v Biskupském dvoře v centru Prahy, nabízí ve své stálé expozici umělecké předměty, šperky a užité umění z kovu a jeho kombinací s dalšími materiály. Pravidelně se v galerii konají výstavy zejména českých šperkařů, výtvarníků a uměleckých kovářů, ať už se jedná o zkušené nebo teprve začínající umělce. Kritériem pro vystavovaná díla jsou originalita a profesionální zpracování vystavovaných předmětů. Mezi autory, kteří od doby otevření galerie v roce 2006 v KusKovu vystavovali, patří například Libor Hurda,...

  Více o této kategorii

 • Gambit Photo | Galerie v Praze Gambit Photo

  Unikátní galerie Gambit Photo se nachází v centru na Starém Městě v budově staré stovky let. Gambit Photo je intimní galerijní prostor, který v jinak turistické části Prahy představuje čerstvý vítr v oblasti umění. Gambit Photo se zaměřuje na kvalitní fotografii a nabízí nádherné kousky, se kterými můžete obohatit nebo začít svou fotografickou sbírku. V galerii Gambit Photo si můžete nejen prohlédnout, ale i zakoupit vynikající autorské fotografie od moderních fotografů 20. století. Gambit Photo poskytuje prvotřídní umělecké služby včetně...

  Více o této kategorii

 • Malostranská mostecká věž | Pražské věže Malostranská mostecká věž

  Malostranská mostecká věž na západním konci Karlova mostu je jeho nejmladší součástí. Byla dostavěna v roce 1464 za vlády krále Jiřího z Poděbrad na místě románské věže, která vznikla spolu s nižší věží, zvanou Juditina, jež je na mostě dodnes. Obě věže spojuje brána s cimbuřím z počátku 15. století chránící vstup na Malou Stranu. Podoba Malostranské mostecké věže pocházející z období pohusitské gotiky pravděpodobně navazuje na vzhled Staroměstské mostecké věže na východní straně mostu postavené podle plánů Petra Parléře,...

  Více o této kategorii

 • Muchovo muzeum | Praha Mucha museum

  Muchovo muzeum se nachází na Novém Městě v Praze. První muzeum legendárního umělce Alfonse Muchy na světě vzniklo ve zrenovovaném barokním paláci a ke zhlédnutí nabízí informativní a působivou sbírku tvorby tohoto umělce i další pozoruhodné exponáty. Mezi zhruba stovku exponátů patří osobní fotografie, obrazy, pastely, uhly, litografie a předměty z pozůstalosti. Expozice nabízí zajímavý vhled do umělcova života a poetiky, který si můžete doplnit a obohatit shlédnutím třicetiminutového biografického dokumentárního filmu, který se v muzeu promítá. Muzeum akcentuje Muchův...

  Více o této kategorii

 • Muzeum Karlova mostu | Praha Muzeum Karlova mostu

  Pokud se chcete dozvědět něco více o historii jedné z nejznámějších pražských památek, zamiřte do Muzea Karlova mostu. Toto muzeum si nesmí nechat ujít žádný milovník historie a architektury. Muzeum, které se nachází vedle Karlova mostu na Starém Městě, přibližuje tuto historickou památku a předkládá zajímavé informace o stavbě a lidech, kteří do stavby tohoto symbolu Prahy byli zapojeni. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v červnu roku 2007. Pokud chcete z hlavního města objevit něco více, vypravte se na vyhlídkovou plavbu...

  Více o této kategorii

 • Langhans | Pražské galerie Langhans galerie Praha

  Na Novém Městě kousek od Václavského náměstí v živé Vodičkově ulici se nachází Langhans galerie Praha, nezisková instituce, která se specializuje na výstavy umělecké fotografie. Výstavy sahají ve svém zaměření od klasické po současnou fotografie a nechybějí ani zajímavé přesahy do oblasti nových médií. V galerii působí tuzemští i zahraniční kurátoři a některé výstavy doprovázejí knižní publikace. K vidění tu je například zajímavý archiv portrétních fotografií z konce 19. a počátku 20. století vyobrazujících některé významné Čechy z tohoto období...

  Více o této kategorii

 • Černá labuť Art & Event Gallery | Barmani Černá labuť Art & Event Gallery

  Hledáte zajímavé prostory pro pořádání výstav, uměleckých projektů, firemních či soukromých akcí? Pak si rozhodně pronajměte originální galerii Art & Event Gallery Černá labuť, která sídlí v osmém patře ve stejnojmenném domě v ulici Na Poříčí 25. K Černé labuti se váže pestrá kulturní historie. Místo bylo již ve 20. letech minulého století střediskem, ve kterém se prolínal svět umění, gastronomie a obchodu. Autorkou dnešního řešení tohoto multifunkčního prostoru, který poskytuje krásný výhled na pražské střechy, je světová architektka českého původu Eva Jiřičná. Prostor...

  Více o této kategorii

 • Muzeum miniatur | Praha pro děti | Detail miniatury Muzeum miniatur

  Toto podivné, výstřední muzeum je věnováno Sibiřanu Anatolii Koněnkovi a jeho podivuhodným miniaturám. A podivovat se skutečně budete! Muzeum vystavuje předměty malované i vyřezávané, zvláštnosti a podivnosti, například karavanu velbloudů v uchu jehly, portrét Čechova na polovině makového zrnka, drobounké kopie mistrovských děl Leonarda da Vinciho, Salvadora Dalího, Henriho Matisse, Sandra Botticelliho i Rembrandta, trojrozměrnou Eiffelovu věž 3,2 mm vysokou a dokonce otčenáš a vláček na lidském vlasu! Najdeme tu též nejmenší knihu světa podle Guinnessovy knihy rekordů o rozměrech 0,9...

  Více o této kategorii

 • Náprstkovo muzeum | Praha Náprstkovo muzeum

  Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je jednou ze stálých expozic Národního muzea a představuje svým návštěvníkům unikátní etnografické sbírky nashromážděné českým vlastencem, mecenášem a národním buditelem Vojtěchem Náprstkem v 19. století. Sbírkové předměty muzea ze všech končin světa pocházejí nejen z darů zakladatele muzea Vojtěcha Náprstka, ale i od jeho přátel a známých z řad českých exulantů, cestovatelů a etnografů. Sbírky zahrnují předměty z celého světa, zejména však ze Severní a Jižní Ameriky, tichomořských ostrovů a Austrálie. Náprstkovo muzeum je...

  Více o této kategorii

 • Hunt Kastner Artworks | Praha Hunt Kastner Artworks

  Soukromá galerie Hunt Kastner Artworks je součástí bohatého uměleckého života pražských Holešovic. Galerie původně vznikla za účelem podpory mladých aspirujících českých umělců, mezi které patřili mimo jiné Tomáš Vaněk či Michaela Thelenová. Galerii Hunt Kastner Artworks se skutečně podařilo vyslat o těchto místních talentech světu signál díky výstavám, které galerie uspořádala ve městech jako Londýn, Vídeň, Miami nebo Basilej, a především díky jejímu jedinečnému odhodlání podporovat současné české umění. Jenou z výhod galerie Hunt Kastner Artworks je její strategické umístění...

  Více o této kategorii

 • Wallenstein Riding School | National Gallery Valdštejnská jízdárna

  Valdštejnská jízdárna na Malé Straně v Praze je místem konání zajímavých krátkodobých výstav pořádaných Národní galerií v Praze. Byla postavena v letech 1623 až 1630 na objednávku Albrechta z Valdštejna, který stavbou pověřil dva italské architekty, Andreu Spezzu a Nicola Sebregondiho. Spolu s jízdárnou vznikl také Valdštejnský palác a stejnojmenná zahrada. Svůj původní účel plnila raně barokní jízdárna až do konce 19. století. Po první světové válce získala Valdštejnskou jízdárnu od Valdštejnů k pronájmu automobilka Laurent & Klement se sídlem...

  Více o této kategorii

 • Městská knihovna | Praha Městská knihovna - Galerie hlavního města Prahy

  Na Mariánském náměstí v sousedství takových významných budov jako je Nová radnice, barokní Clam-Gallasovský palác a rozsáhlý komplex Klementina se v prostorách Městské knihovny nachází výstavní prostor Galerie hlavního města Prahy. Budova navržená Františkem Roithem, architektem a studentem Otto Wagnera na vídeňské Akademii, byla postavena mezi lety 1925 až 1928. Původně byl dům zamýšlen jako kulturní středisko s výstavními, přednáškovými a koncertními sály. Ve východním křídle budovy se nachází byt starosty Prahy, který je navržen ve stylu art deco. Současná...

  Více o této kategorii

 • České muzeum hudby | Praha České muzeum hudby

  Na Malé Straně v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdalény se nachází České muzeum hudby. Kostel byl postaven v 17. století, poté přestavěn do současné podoby a v minulosti sloužil jako policejní kasárna a archív. Výsledkem je směsice architektonických stylů, která působí příjemně a působivě. Obzvláště úchvatná je velká hala, kde se pravidelně konají koncerty klasické hudby. Národní Muzeum využilo předností této budovy a prostor oživilo. Nyní jsou zde k vidění kromě jiných hudebních nástrojů také jedny z největších varhan...

  Více o této kategorii

 • Convent of St. Agnes of Bohemia | Night View Klášter svaté Anežky České - Národní galerie v Praze

  V autentickém prostředí prvního kláštera klarisek v Čechách, založeného pravděpodobně roku 1231 sv. Anežkou Českou, je od listopadu roku 2000 zpřístupněna nově koncipovaná expozice středověkého a raně renesančního umění. Tuto první gotickou stavbu v Praze zachránilo před demolicí v rámci "asanace Starého Města" pouze úsilí Jednoty pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky. Od roku 1963 byl klášter rekonstruován pro potřeby Národní galerie. Expozice sleduje vývoj českého umění od deskových obrazů a sochařství poloviny 14. století až po česká a moravská díla...

  Více o této kategorii

 • Armádní Muzeum Žižkov | Tank Armádní Muzeum Žižkov

  Armádní Muzeum Žižkov najdete v Praze na Vítkově. O své místo se zde dělí s Památníkem národního osvobození, kde se nachází největší jezdecká socha na světě představující husitského vojevůdce Jana Žižku usazeného na koni. Armádní muzeum Žižkov je rozděleno do tří velkých sekcí: první světová válka, 1914 – 1918 (kde najdete informace o účasti Čechů a Slováků ve válce a informace o československé ústavě), meziválečná Československá republika a její ozbrojené síly a třetí sekce mapující účast Čechů a Slováků ve...

  Více o této kategorii

 • Galerie MIRO | Muzea v Praze Galerie MIRO

  Galerie MIRO je jednou z nejoblíbenějších komerčních galerií v Praze. Byla založena v roce 1987 v Berlíně a do nynějšího sídla, kostela sv. Rocha v areálu Strahovského kláštera, se z Berlína přestěhovala v dubnu 1994. U jejího založení tehdy stál i populární zpěvák Karel Gott, který poskytl zakladateli galerie, panu Miro Smolákovi, bezúročnou milionovou půjčkou, bez které by založení galerie provázely určitě větší obtíže. Od doby svého založení uspořádala Galerie MIRO v Praze nejen více než 150 výstav, ale i...

  Více o této kategorii

 • Muzeum MHD | Praha Muzeum MHD

  Muzeum MHD se nachází v tramvajové vozovně klidné rezidenční čtvrti Praha-Střešovice. Muzeum bylo otevřeno v roce 1993 Dopravním podnikem hlavního města Prahy. Jeho jedinečná sbírka památek z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě zahrnuje přes 40 historických vozidel a dalších artefaktů jako jsou modely, staré fotografie, historické dokumenty, jízdenky a plány. Tramvajová vozovna jistě potěší a bude fascinovat děti všeho věku, zatímco dospělí si mohou užít historický aspekt muzea. Jak dospělí tak děti jistě ocení stará vozidla včetně tramvají...

  Více o této kategorii

 • Galerie Jaroslava Fragnera | Pražská muzea a galerie | Interiér Galerie Jaroslava Fragnera

  V Praze na Starém Městě se nachází galerie Jaroslava Fragnera, jež se jako jedna z mála pražských galerií zaměřuje výhradně na architekturu a představuje významné jednotlivce i skupiny, kteří přispěli k jejímu rozvoji. Galerie sídlí ve starobylém zrenovovaném domě hned vedle slavné Betlémské kaple, jež byla přestavěna podle projektu Jaroslava Fragnera mezi lety 1949 a 1953. Prostory galerie, především hlavní výstavní síň, působí hřejivě a přívětivě díky klenutému stropu a dřevěné podlaze. Vedle výstav probíhají v této galerii také přednášky...

  Více o této kategorii

 • Dům u Kamenného zvonu Dům U Kamenného zvonu

  Dům U Kamenného zvonu je jednou z dominant Staroměstského náměstí a současně jedna z nejstarších památek v Praze, kde se konají krátkodobé výstavy pořádané Galerií hlavního města Prahy. Nejstarší část této budovy se datuje do druhé poloviny 13. století. Teprve během rozsáhlé rekonstrukce v 70. a 80. letech 20. století byla po stržení neobarokní fasády z 19. století odhalena gotická zdobená fasáda. Po skončení rekonstrukce v roce 1988 byla budova přidělena k užívání Galerii hlavního města Prahy a kromě výstav...

  Více o této kategorii

 • The Chemistry Gallery | Současné umění v Praze The Chemistry Gallery

  The Chemistry Gallery v Praze 7 je unikátní nezávislá galerie určená pro prezentaci děl současných mladých umělců. Galerie nabízí obrazy, fotografie, sochy a design. Na svých stránkách má galerie přehledný kompletní seznam umělců a jejich děl, která si můžete prohlédnout a zakoupit. Za svoji výstavní činnost získala The Chemistry Gallery ocenění Art Prague Young Award 2009 na prestižním veletrhu umění ART PRAGUE 2009. Galerie dále zprostředkovává výstavy v partnerských galeriích po celém světě. Flexibilní prostředí galerie umožňuje pořádání samostatných výstav,...

  Více o této kategorii

 • Národní muzeum – budova bývalého Federálního shromáždění Národní muzeum – budova bývalého Federálního shromáždění

  Dne 1. června 2009 převzalo Národní muzeum od Rádia Svobodná Evropa symbolické klíče od budovy bývalého Federálního shromáždění, které se tak stalo novou budovou muzea v horní části Václavského náměstí. Nová budova Národního muzea, která bezpochyby zaujme svojí monumentální a chladnou architekturou, vznikla z bývalé Pražské burzy a vždy vzbuzovala v lidech protichůdné pocity – někteří ji obdivovali, jiní nenáviděli. Ke stávajícímu objektu Pražské burzy byla provedena přístavba a zároveň byla vztyčena unikátní monumentální nadstavba. Ta je řešena v ocelovém...

  Více o této kategorii

 • Muzeum Lega | Praha Muzeum Lega

  V centru Prahy na Národní třídě se nachází místo, které udělá radost všem dětem i dospělým, kteří milují zábavu – Muzeum Lega. Jedná se o soukromé muzeum, které je otevřeno každý den od 10 do 20 hodin a můžete jej tak navštívit s rodinou dopoledne, o víkendu nebo večer, pokud jste hodně zaneprázdnění. Pražské Muzeum lega není jen největším soukromým muzeem svého druhu v České republice, ale také v celé Evropě. Prostor nabízí hostům přes 2000 unikátních modelů, které jsou...

  Více o této kategorii

 • 1000 let zlata Inků | Pražská muzea a galerie Nejvyšší purkrabství Pražského hradu

  Na Nejvyšším purkrabství je aktuálně k vidění úžasná výstava nazvaná 1000 let zlata Inků. Tato nevelká, ale penězi neocenitelná výstava představuje šperky (obrovské náušnice, korále z masivního zlata, nánosníky), nářadí, poháry a další předměty denní potřeby, například zlaté pinzety. Tyto fascinující předměty jsou vystaveny v nasvícených skleněných vitrínách s poučnými i dějepisnými texty (česky a anglicky) na tabulkách vedle výrobků. Výrobky jsou skutečně ohromující a nesmírně složité – něco takového se nevidí denně, takže má štěstí každý, kdo se do blízkosti takového množství zlata...

  Více o této kategorii

 • Muzeum hlavního města Prahy | Exteriér Muzeum hlavního města Prahy

  V rušném centru města Prahy na Florenci sídlí Muzeum hlavního města Prahy. Budova muzea je schovaná pod masivní komunistickou stavbou dálnice, ale vyplatí se ji najít, protože se v ní mimo jiné skrývá model Prahy zobrazující Staré Město a Malou Stranu v období mezi lety 1826 a 1837. Tento rozměrný model je tak detailně propracovaný, že není těžké si představit, že žijete v jeho dlážděných ulicích a historických domech s překrásnými fasádami. Pokud se chcete o Praze dozvědět více, Muzeum...

  Více o této kategorii

 • Uměleckoprůmyslové muzeum | Praha Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

  Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze najdete nedaleko náměstí Jana Palacha, kde se také nachází Galerie Rudolfinum a koncertní sály, Vysoká škola uměleckoprůmyslová a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Muzeum bylo založeno v roce 1885 a představuje svým návštěvníkům vrcholné ukázky ze sbírek uměleckého řemesla českého a středoevropského původu v proměně slohů od 16. do 19. století, nyní se záběrem až do 20. století. Součástí sbírek je sklo, nábytek, textil, šperky, hodiny, užitá grafika a fotografie. Dvoupodlažní stavba ve stylu italské renesance z konce 19. století byla navržena architektem Josefem Schulzem, autorem návrhu rekonstrukce...

  Více o této kategorii

 • Salmovský palác | Praha Salmovský palác - Národní galerie

  Nedávno zrekonstruovaný klasicistní Salmovský palác patří podobně jako sousední Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí pod správu Národní galerie v Praze. Salmovský palác byl postaven mezi lety 1800 a 1811 na místě několika menších šlechtických rezidencí pro pražského arcibiskupa Viléma Florentana, knížete Sal-Salma. Pod správu Národní galerie se dostal v roce 2004. Následovala rekonstrukce podle projektu španělského architekta Josepa Llouíse Matea, který mezi oběma paláci vybudoval vstupní halu společnou pro obě budovy, jež slouží současně jako informační centrum Národní galerie v...

  Více o této kategorii

 • Galerie Dea Orh Art | Praha Galerie Dea Orh

  Galerie Dea Orh je jednou z předních soukromých galerií v České republice, jejíž silnou stránkou je podpora začínajících i etablovaných českých a zahraničních umělců. Galerie nabízí pestrý program výstav nejen českých, ale i zahraničních talentů, které kombinuje tak dovedně, aby byly umělecké dojmy z nich různorodé a originální. Galerie Dea Orh se v tomto roce zúčastní velkolepých veletrhů umění v Dubaji a Amsterdamu s díly mladých uznávaných českých umělců, což ji řadí mezi uznávané instituce v oblasti kreativity, sbírek a vystavování. Z předešlých výstav rozhodně stojí...

  Více o této kategorii

 • Meet Factory | Exteriér MeetFactory

  Mimo rušné centrum města se nachází MeetFactory, centrum pro současné umění, které v Praze představuje novou uměleckou platformu pro mezinárodní talenty. V roce 2001 byla v bývalé továrně na maso v průmyslové části Holešovic založena obecně prospěšná společnost MeetFactory, jejímž cílem bylo dát Praze prostor, který zde do té doby chyběl a kde by mohli spolupracovat současní umělci a instituce z různých zemí. Tyto plány sice zmařily v roce 2002 povodně, ale myšlenka založit MeetFactory žila dál, a tak byl...

  Více o této kategorii

 • Galerie Algiz | Praha Galerie Algiz

  Galerie Algiz v Karlíně byla založena v roce 2009 jako instituce s ambicemi přiblížit české kulturní zázemí širší veřejnosti a podporovat současné tuzemské umění. Představuje svým návštěvníkům umělce prakticky všech generací a uměleckých směrů. Sbírky galerie zahrnují nejen díla uznávaných umělců, ale i volnou tvorbu osobností méně známých, včetně studentů, což umožňuje návštěvníkům shlédnout opravdu unikátní kombinace uměleckých děl. Všechna díla lze shlédnout ve třech prostorných výstavních sálech, umístěných v suterénu blokové zástavby. Hlavní prostor je uzpůsoben pro pořádání vernisáží či workshopů. Společně s exhibiční a...

  Více o této kategorii

 • Palác Kinských | Národní galerie v Praze Palác Kinských

  Rokokový palác Kinských byl postaven mezi lety 1755 a 1765 na místě parcel tří domů s raně středověkými základy, které se zachovaly ve sklepení paláce. Ve 30. letech 19. století se rozšířil o další dům a byl klasicistně upraven. V paláci Kinských se nachází stálá expozice Umění Asie a starověkého Středomoří, kterou vytvořila Národní galerie ve spolupráci s Národním muzeem. Tato rozsáhlá expozice čítající kolem tisíce památek kultur starého světa (Asie, Evropy a severní Afriky) přibližuje sedm tisíc let vývoje...

  Více o této kategorii

 • Muzeum kávy Praha | Servírování kávy Muzeum kávy

  Káva tvoří součást každodenního života již po staletí, neboť historie kávového zrna se datuje do roku 525 našeho letopočtu, a proto si vzhledem ke své popularitě zaslouží muzeum. Káva je nápoj, který, jak se zdá, boří kulturní bariéry a jenž si všechny kultury vychutnávají pro jeho typickou chuť a aroma. 90% dospělé světové populace konzumuje kávu jako nápoj, bez kterého si nedovedou představit ranní probouzení a také při nejrůznějších sociálních příležitostech. Káva nás spojuje, zlepšuje nám náladu a ostří naše...

  Více o této kategorii

 • Sternberg Palace | Narodní galerie Šternberský palác

  Národní galerie vystavuje svou báječnou sbírku umění od středověku až po 21. století na osmi mimořádných místech od rekonstruovaných starých paláců a klášterů až po funkcionalistické budovy. Každá jednotlivá galerie obsahuje rozsáhlou stálou expozici nevyčíslitelné hodnoty a navíc českou a středoevropskou kulturu obohacuje i krásnými audiovizuálními pomůckami. Česká Národní galerie byla založena již v roce 1796 skupinou českých šlechticů a intelektuálů střední třídy, jež si říkala Společnost vlasteneckých přátel umění. Skupina si předsevzala povznést mizející estetické cítění místních obyvatel. Společnost...

  Více o této kategorii

 • Muzeum komunismu | Interiér Muzeum komunismu

  Muzeum komunismu v blízkosti Václavského náměstí představuje pohled na éru komunismu od únorového puče v roce 1948 až po pád režimu v listopadu 1989. Muzeum nahlíží na tento totalitní režim z různých pohledů, Komunismus: Sen, realita a noční můra a představuje svým návštěvníkům každodenní život, politiku, historii, sport, ekonomiku, vzdělání, sovětské realistické umění, media a propagandu, Lidové milice, armádu, policii, včetně tajných služeb StB, cenzuru, soudní a jiné donucovací instituce, procesy a politické pracovní tábory a ještě mnohem víc. Návštěvníkům je alespoň přiblížena autentická...

  Více o této kategorii

 • NoD Roxy | Experimentální prostor Experimentální prostor NoD Roxy

  Experimentální prostor NoD, který tvoří horní patro pražského klubu Roxy, v sobě spojuje divadelní prostor, galerii a nově zrekonstruovanou kavárnu, kde lze příjemně posedět před nebo po kulturním obohacení, kterého si tu rozhodně užijete plnými doušky. Sám prostor se definuje jako experimentální, neboť je otevřen uměleckým a společenským experimentům. Prostor je velice univerzální a konají se zde nejen divadelní, ale i filmové a hudební produkce. Návštěvníci se stávají součástí tohoto jedinečného prostoru, ať už jako pozorovatelé nebo interaktivní účastníci. V...

  Více o této kategorii

 • Jiří Švestka Gallery | Krištof Kintera Jiří Švestka Gallery

  Jiří Švestka Gallery, soukromá galerie, jež byla založena jako jedna z prvních svého druhu v roce 1995, vystavuje tvorbu současných českých i zahraničních umělců. Hlavním cílem této půvabné galerie je představit mladé talenty z Česka a střední Evropy prestižnímu uměleckému světu. Za otevřením galerie stojí Jiří Švestka, výrazná osobnost pražské i berlínské umělecké scény, jež se hledání mladých talentovaných umělců věnuje po celý svůj život. Od svého založení patří Jiří Švestka Gallery k místům, kde se s oblibou setkávají čeští...

  Více o této kategorii

 • Stará kanalizační čistírna | Průmyslový klenot Ekotechnické muzeum - Stará kanalizační čistírna

  V klidné rezidenční oblasti Prahy 6 naleznete pražské Ekotechnické muzeum, ve kterém si můžete prohlédnout, jak se v Praze čistily odpadní vody, a poznat jeden z klenotů pražské industriální architektury. Muzeum se nachází v mohutném zrenovovaném komplexu budov z počátku 20. století a nabízí prohlídky s průvodcem, při kterých budete objevovat kouzlo kanalizačních systémů, parních strojů a další historické techniky. Prohlídka začíná v přízemí, kde si budete moci prohlédnout dva plně funkční čerpací parní stroje z roku 1903. Několika poschoďová...

  Více o této kategorii

Go Up