Pravčická brána | České Švýcarsko | Přírodní zajímavosti
Pravčická brána | České Švýcarsko | V zimě
Hluboký důl | České Švýcarsko
Divoká soutěska | České Švýcarsko | Přírodní zajímavosti
Národní park České Švýcarsko | Logo

České Švýcarsko

V severních Čechách u hranic s Německem se nachází Národní park České Švýcarsko, nejmladší národní park v České republice. V tomto národním parku, založeném v roce 2000 a rozkládajícím se na bezmála 80 km2, si návštěvníci mohou prohlédnout především jedinečné pískovcové skalní útvary včetně známé Pravčické brány, největší skalní brány v Evropě. Pískovcových útvarů tu naleznou skutečné bohatství, nechybějí skalní města, stěny, rokle, bludiště a věže. Všechna tato pískovcová díla přírody vznikla zvětráváním křídových mořských sedimentů, které byly na povrch vyzdviženy ve čtvrtohorách v rámci tzv. Alpinského vrásnění. V tomto období vznikly rovněž kaňony Labe, Kamenice a Křinice, přičemž labský kaňon nacházející se nedaleko Hřenska je místem s nejnižší nadmořskou výškou v České republice. Jde tak o oblast ideální pro pěší turistiku, horolezectví i pouhé obdivování krás přírody. Pobyt v Českém Švýcarsku si navíc užijete, i kdyby počasí nebylo právě ideální, neboť v tom případě můžete navštívit například Dům Českého Švýcarska, což návštěvnické centrum s bohatstvím informačních materiálů, stálou expozicí a internetovou kavárnou, nebo Aquapark v nedalekém Děčíně. Výlet do Českého Švýcarska doporučujeme spojit s návštěvou vesnic a měst v jeho okolí, v některých z nichž naleznete množství architektonických památek i dalších zajímavostí. Za pozornost stojí zvláště Česká Kamenice, kde najdete poutní kapli Narození Panny Marie tradičně spojovanou s mnoha zázraky Panny Marie Kamenické, barokní chudobinec či děkanský kostel sv. Jakuba Většího. Pozornosti příznivců lidové architektury by neměly uniknout obce Vysoká Lípa, Kamenická Stráň a Dlouhý Důl. Oblast Českého Švýcarska je lákavou možností jak pro kratší výlet, tak i pro několikadenní dovolenou.

Turistické informace: Hřensko 71, 407 17 Hřensko, +420 412 554 286, www.npcs.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat