Jazykové kurzy | Praha | Studenti
Státní jazyková škola | Logo

Státní jazyková škola s právem SJZ hl. m. Prahy

Škola s devadesátiletou tradicí, Státní jazyková škola, byla dlouhá léta známá jako „jazykovka na Národní“, neboť skoro 70 let byla jejím sídlem budova na Národní třídě. Dlouhá tradice výuky jazyků je zárukou kvality nabízených jazykových kurzů, ať už se budete chtít učit některý z hlavních jazyků či spíše exotickou řeč. Státní jazyková škola byla založena v letech 1920-21, ale do roku 1940 se na ní vyučovala jen angličtina, kterou se v té době učili převážně jen pracovníci z obchodu a průmyslu. V osmdesátých letech se na škole vyučovalo přes 30 jazyků, z nichž nejžádanější byla němčina. Státní jazyková škola nabízí kurzy pro veřejnost, pomaturitní studium jazyků, překladatelské kurzy, firemní kurzy, češtinu pro cizince a mnoho dalšího. Složit zde můžete některou ze státních jazykových zkoušek či mezinárodní jazykové zkoušky. Cizincům, kteří chtějí na území České republiky získat trvalý pobyt, jsou určeny zkoušky z češtiny pro cizince. Časový plán kurzů je rovnoměrně rozložen do celého dne, a tak si mohou žáci vybrat jazykový kurz na své úrovni zpravidla z několika termínů. Kurzy probíhají od záři do června, ale žáci mají možnost zapsat se do kurzů kdykoliv během roku a zaplatit poměrnou část školného. Vyučování probíhá v centru Prahy buď přímo v hlavní budově školy ve Školské ulici nebo v blízkých budovách v centru města.

Školská 15, Praha 1,+420 222 232 236, www.sjs.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat