DAMU | Letní škola loutkoherectví
DAMU | Divadelní fakulta Akademie múzických umění
DAMU | Kurzy nonverbálního divadla
DAMU | Praha
DAMU | Vystoupení s loutkami
DAMU | Letní divadelní škola
DAMU | Výroba masek
DAMU | Logo

DAMU

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze neboli DAMU, jak je také známa, nabízí studium ve všech oborech divadelní tvorby, tedy herectví, režii, dramaturgii, scénografii, teorii a kritiku, divadelní produkci, autorskou tvorbu a dramatickou výchovu, a to jak v oblasti činoherního, tak i alternativního a loutkového divadla. Studium na této umělecké vysoké škole v Praze probíhá v bakalářském, magisterském i doktorském cyklu. Na fakultě vyučují jak významné osobnosti českého divadla, tak hostující zahraniční pedagogové a i sami studenti mají možnost absolvovat stáže v EU i mimo ni. Studenty DAMU se stávají mladí tvořiví lidé, kteří se nebojí experimentu a úspěšně absolvují náročné přijímací řízení. Jako absolventi nacházejí uplatnění v předních divadlech v Praze a celé České republice, v divadelních skupinách, jako divadelní kritici, producenti, režiséři a další. S divadelní fakultou AMU je již od jejího vzniku v roce 1946 neodmyslitelně spjato studentské divadlo DISK, pro které je typická neotřelá dramaturgie. V letních měsících pořádá DAMU pravidelně letní divadelní školu, která je určena zahraničním zájemcům (vyučování probíhá v angličtině). V nabídce bývá několik různých třítýdenních kurzů, v rámci nichž studenti navštíví také představení v českých divadlech. Uvažujete-li o kariéře herce, divadelního režiséra, producenta či podobné profesi, zvažte vysokoškolské studium na této herecké škole, která již poskytla kvalitní vzdělání mnoha profesionálům v tomto oboru. 

Karlova 26, Praha 1, +420 234 244 211, www.damu.cz

Gallery

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat