Chrám sv. Vavřince na Petříně v Praze
Chrám sv. Vavřince | Moderní interiér
Křížová cesta na Petříně
Výhled z Petřínské rozhledny

Kostel sv. Vavřince na Petříně

Hlavní kostel Starokatolické církve v České republice, katedrální chrám sv. Vavřince, se nachází na kopci Petříně nedaleko Petřínské rozhledny a Hladové zdi. Kostel byl původně postaven v románském slohu a později přestavěn v barokním slohu činným pražským architektem K. I. Dietzenhoferem. Říká se, že tento Starokatolický chrám se nachází na místě velké důležitosti pro pohanské Slovany a také že kníže Boleslav II. z dynastie Přemyslovců zde nechal postavit malý kostel na žádost pražského biskupa sv. Vojtěcha krátce poté, co založil pražskou diecézi v roce 973, ačkoliv nejranější písemná památka o kapli sv. Vavřince na tomto místě pochází z roku 1135 a je připisována knížeti Soběslavovi I. I dnes je možné najít pozůstatky této románské stavby, ale většina zdiva byla zasypána při barokní přestavbě v letech 1730 až 1780. V roce 1784 byl na základě dekretu císaře Josefa II. kostel odsvěcen a znovu vysvěcen v roce 1840. V roce 1994 byl pronajat Starokatolické církvi a o rok později byl jeho statut povýšen na katedrálu. Dnes v katedrále najdete moderní interiér s krucifixem, který visí ze stropu, vše od pražského designéra a architekta Jiřího Pelcla, který je také zakladatelem oceňovaného architektonického studia Atelier Pelcl. Uvnitř kostela je socha sv. Vavřince od J. Lederera a oltář znázorňující mučednictví sv. Vavřince je dílem malíře J. C. Monnota z Burgundska. Fasáda katedrály se pyšní sochami Máří Magdalény, sv. Vojtěcha, bývalého pražského biskupa, sv. Jana Nepomuckého a sochou znázorňující svatou Trojici. Ke kostelu patří také křížová cesta na Petříně. Bohoslužby se konají v češtině každý pátek od 17 hodin. Více informací na www.starokatolici.cz.

Petřínské sady, Praha 1 – Malá Strana, www.starokatolici.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat