Národní park Šumava | Plešné jezero
Národní park Šumava | Tříjezerní slať
Národní park Šumava | řeka Modrava
Národní park Šumava | řeka Vydra
Národní park Šumava

Národní park Šumava

Národní park Šumava ležící na jihozápadním okraji České republiky u hranic s Rakouskem je největší národní park na našem území. Park vznikl v roce 1991 za účelem ochrany místních jedinečných rašelinišť a slatí, karových jezer, bukových a smrkových pralesů a horských luk. Vedle ochranářských a poznávacích účelů však národní park Šumava představuje se svou plochou přes 680 km2 také skvělý prostor pro turistiku a odpočinek uprostřed panenské přírody. Vedle značených tras pro pěší turistiku nabízí park rovněž trasy pro cyklisty, vozíčkáře a v zimním období samozřejmě i pro lyžaře. Návštěvníci navíc mohou využít i informační střediska s množstvím informačních a propagačních materiálů zdarma, muzea a vyhlídkovou věž. Plocha národního parku Šumava je z 80% pokryta lesy, a tak bývá někdy tento národní park nazýván zeleným srdcem Evropy. Nejen v tomto největším souvislém lese střední Evropy žije řada druhů ohrožených rostlin a živočichů. Šumavská rašeliniště, k nejznámějším z nichž patří Tříjezerní slať či Chalupská slať, jsou navíc domovem některých světově unikátních druhů hmyzu. K pozoruhodným lokalitám v rámci NP Šumava patří například i Boubínský prales, na jehož území se nacházejí stromy staré až 400 let. Návštěvu národního parku Šumava doporučujeme spojit s návštěvou dalších kulturních památek v jižních Čechách (např. Českého Krumlova či zámku Hluboká) i dalších přírodních zajímavostí.

www.npsumava.cz

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat