Renesance

Architekturu legendární renesance, jež vládla Evropě mezi koncem 15. a 17. stoletím, proslavil geniální Filippo Brunelleschi a jeho dechberoucí chrám ve Florencii. Sloh se rychle rozšířil po italských městech a poté do Francie, Německa a sousedních zemí, do Anglie a dokonce i do Ruska. Renesance se ve vědomé snaze oživit prvky klasické řecké a římské kultury navrátila k symetrii, poměru a geometrii a pracovala s pravidelnými sloupovími a pilastry, kupolemi a výklenky. Dalším charakteristickým prvkem renesanční architektury jsou sgrafita, metoda podobná freskám. Sgrafita byla hojně využívána v Německu a sousedních zemích.

 • Royal Summer Palace Letohrádek královny Anny

  V překrásné Královské zahradě stojí nejskvostnější ukázka renesanční architektury na sever od Alp – Královský letohrádek, často zvaný též Letohrádek královny Anny. Palác nechal stavět císař Ferdinand I. pro svou milovanou manželku královnu Annu; navrhlo a postavilo jej sdružení italských kameníků, kteří vytvořili ochoz s odlehčeným sloupořadím a složitými klasickými reliéfními ozdobami, ve spolupráci s Bonifácem Wohlmutem a Hansem Tirolem, jejichž dílem je hlavní část stavby a její pozoruhodná střecha. Palác měl sloužit pořádání společenských setkání šlechty a také obohatit zážitek z návštěvy Královské...

  Více o této kategorii

 • Ball Game Hall | Fine Renaissance Architecture Míčovna Pražského hradu

  Tato okouzlující renesanční budova s ještě podivuhodnější historií stojí uvnitř Královské zahrady na okraji Jeleního příkopu. V 16. století ji postavili Bonifác Wohlmut a Ulrico Aostali jakožto královskou míčovnu, v níž se hrála raná podoba tenisu a badmintonu. Fasáda míčovny byla ozdobena impozantními sgrafity (vyobrazení ctností, čtyř živlů a svobodných umění) a budovu směrem do zahrady doplňovalo podloubí, jež ideálně chránilo jejich královská veličenstva před prudkým sluncem. V 17. století se míčovna proměnila v královskou jízdárnu a sloužila též jako královské stáje. Za...

  Více o této kategorii

 • Schwarzenberský palác | Praha Schwarzenberský palác

  Schwarzenberský palác, nově zrekonstruovaný do nebývalé krásy, stojí na Hradčanském náměstí. Je jednou z nejlepších ukázek pražské renesanční architektury. Poznáte jej snadno podle dramatických černobílých sgrafit zdobících celou jeho fasádu. Tři budovy, jež původně stály na místě dnešního paláce, podlehly ničivému požáru v roce 1541. Bohatý šlechtic Jan Popel z Lobkovic odkoupil jejich trosky i pozemky, na nichž stály, a v roce 1567 nechal postavit hlavní budovu paláce, jejíž západní křídlo bylo přistavěno o mnoho let později. Nádherný interiér paláce má původní malované stropy...

  Více o této kategorii

 • Renesanční architektura v Praze | letohrádek Hvězda Letohrádek Hvězda

  Tato tajuplná perla renesanční architektury ve tvaru hvězdy rozhodně stojí za výlet tramvají, i když leží o něco dál než ostatní pražské pamětihodnosti. Cestou dlouhou alejí, jež vede středem rozlehlé obory, si všimněte dokonalé symetrie a jedinečných tvarů letohrádku, jenž je skutečně nádherný. Za zmínku rovněž stojí spojitost letohrádku Hvězda s tragickou bitvou na Bílé hoře, jež se odehrála nedaleko odtud dne 8. listopadu 1620. Projekt a stavbu inicioval arcivévoda Ferdinand Tyrolský, kterému letohrádek sloužil jako lovecký zámeček a okolní...

  Více o této kategorii

 • Renesanční architektura v Praze | dům U Minuty Dům U Minuty

  Dům U Minuty, perla renesanční architektury, stojí na kouzelném Staroměstském náměstí. Tento dům snadno poznáte podle nesmírně působivé fasády, jež je celá pokryta ozdobnými sgrafity zachycujícími výjevy z řecké mytologie i biblických a renesančních legend. Dům byl postaven někdy na počátku 15. století jako pozdně gotická novostavba a údajně v něm byla trafika. Sgrafita vznikla ve dvou etapách – před rokem 1600 a před rokem 1615, ale během barokních úprav byla zabílena. K jejich obnově došlo až ve 20. letech 20. století....

  Více o této kategorii

Go Up