Architekturu legendární renesance, jež vládla Evropě mezi koncem 15. a 17. stoletím, proslavil geniální Filippo Brunelleschi a jeho dechberoucí chrám ve Florencii. Sloh se rychle rozšířil po italských městech a poté do Francie, Německa a sousedních zemí, do Anglie a dokonce i do Ruska. Renesance se ve vědomé snaze oživit prvky klasické řecké a římské kultury navrátila k symetrii, poměru a geometrii a pracovala s pravidelnými sloupovími a pilastry, kupolemi a výklenky. Dalším charakteristickým prvkem renesanční architektury jsou sgrafita, metoda podobná freskám. Sgrafita byla hojně využívána v Německu a sousedních zemích.