Rokoko se objevilo v kontinentální Evropě koncem 18. století, když pozdně barokní sloh splynul s francouzskými prvky. Název rokoko je složeninou italského slova barocco a francouzského rocaille, tedy mušle. Hlavními znaky rokoka jsou totiž křivky ve tvaru mušlí, složité ozdobné prvky s různými motivy a asymetrickými spirálami a dojem jakési celkovosti, protože rokokové pokoje byly pojímány jako totální umělecká díla spojující propracovaný nábytek, sochy, tapisérie, ozdobná zrcadla, reliéfy a nástěnné malby. Po rokoku přišel neoklasicismus.