Pseudomaurský sloh

Evropa a Amerika byly vlivem uměleckého romantismu okouzleny vším, co souviselo s Orientem, především ve výtvarném umění a architektuře. Toto hnutí dosáhlo vrcholu v polovině 19. století, kdy se v Evropě stavěly synagogy, zatímco v Americe vznikala pseudomaurská divadla. Přestože stavby sloužily rozdílným účelům – jedny bohoslužbám, druhé zábavě – v jejich tureckých či andaluských motivech nenalézáme žádné podstatné architektonické rozdíly. V Praze stojí dvě významné a překrásné budovy v pseudomaurském slohu.

  • Maurská architektura v Praze | Španělská synagoga Španělská synagoga

    Pseudomaurská Španělská synagoga vznikla v roce 1868 podle návrhu Vojtěcha Ignáce Ullmanna na místě trosek nejstarší pražské synagogy. Předlohou projektu byl slavný španělský palácový komplex Alhambra. Interiér, dokončený roku 1893 podle návrhu A. Bauma a B. Münzberga, tvoří překrásná složitě vyzdobená hlavní prostora s barevnými obklady, vitrážemi a štukovými reliéfy s islámskými motivy na stěnách, dveřích a ochozech. Španělská synagoga má čtvercový půdorys, tři otevřené ochozy okolo lodě s velkou prosklenou kupolí. Vlastníkem Španělské synagogy je Židovské muzeum v Praze, které budovu využívá jako...

    Více o této kategorii

  • Maurská architektura v Praze | Jubilejní synagoga Jubilejní synagoga

    Jubilejní synagoga, jejíž stavba byla dokončena roku 1906, je nejmladší, největší a nejbarevnější synagogou v Praze. Autorem architektonického návrhu byl Wilhelm Stiassny a nazvána byla na počest 50. výročí (stříbrného jubilea) vlády rakouského císaře Františka Josefa I. Jubilejní synagoga je pestrou směsicí maurského obrozeneckého stylu a secese. Průčelí zdobí maurské oblouky, rozeta, překrásné ibersky červené a bílé pruhy kamene a spousta barev, jimiž synagoga září na celou Jeruzalémskou ulici. Interiér je různorodou směsicí maurských prvků s detailní secesní výmalbou. Synagoga má 850 míst...

    Více o této kategorii

Go Up