Evropa a Amerika byly vlivem uměleckého romantismu okouzleny vším, co souviselo s Orientem, především ve výtvarném umění a architektuře. Toto hnutí dosáhlo vrcholu v polovině 19. století, kdy se v Evropě stavěly synagogy, zatímco v Americe vznikala pseudomaurská divadla. Přestože stavby sloužily rozdílným účelům – jedny bohoslužbám, druhé zábavě – v jejich tureckých či andaluských motivech nenalézáme žádné podstatné architektonické rozdíly. V Praze stojí dvě významné a překrásné budovy v pseudomaurském slohu.