Vyšehrad | Pražské pamětihodnosti | Památky v Praze

Bájná kolébka Prahy Vyšehrad, snadno rozpoznatelný podle dvojice gotických věží kostela sv. Petra a Pavla, se rozkládá na vrcholku skal vysoko nad proslulou Vltavou. Říká se, že kněžna Libuše v 7. století, kdy z Vyšehradu vládla zemi společně se svým mužem Přemyslem, předvídala a prorokovala založení slavného města Prahy. Řekla prý: “Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.” Vzhledem k tomu, že ze 7. století se nedochovaly žádné důkazy, v Libušinu existenci můžeme pouze věřit; z důkazů z 11. století však vyplývá, že Vyšehrad byl sídlem prvního českého krále. Královský rod poté své sídlo přestěhoval do slavného Pražského hradu, ale význam Vyšehradu nebyl zapomenut. Karel IV. zavedl tradici, podle níž každý budoucí český král musel nejprve den před svou korunovací odejet na Vyšehrad. Karel IV. též nechal na Vyšehradě vystavět velkolepý palác s masivními hradbami, věžemi a branami a kostelem sv. Petra a Pavla (koncem 19. století přestavěn novogoticky). Stavby na Vyšehradě během vítězné bitvy proti králi Zikmundovi v roce 1420 zničili husité. Zachována byla pouze brána Špička a rotunda svatého Martina. Ferdinand III. v 17. století postavil barokní pevnost, jejíž pozoruhodné podzemní chodby jsou přístupné veřejnosti a impozantními branami se dodnes vstupuje. K Vyšehradu se pojí řada pověstí, mimo jiné o Libušině lázni, o Čertově kameni a o vyšehradském pokladu, ukrytém v jeskyni.

 • Vyšehradská pevnost | Kostel Vyšehradská pevnost

  Tato stará pevnost byla založena ve druhé polovině 10. století. Vyšehrad byl ve druhé polovině 11. a první polovině 12. století hlavním sídlem přemyslovských knížat a v této době vznikla většina staveb. Navštívit můžete cennou románskou rotundu sv. Martina z 11. století (nejstarší zachovaná stavba v Praze), gotický kostel sv. Petra a Pavla (koncem 19. století přestavěn novogoticky a ve 20. letech 20. století vymalován barevnými secesními freskami) a hřbitov Slavín, na němž jsou pohřbeny slavné české osobnosti, například Karel Čapek, Antonín...

  Více o této kategorii

 • Historismus v Praze | Chrám sv. Petra a Pavla | Exteriér Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla

  S vrcholu bájných vyšehradských skalisek majestátně shlíží impozantní kostel svatého Petra a Pavla, památka snadno rozpoznatelná díky dvojici štíhlých novogotických věží. Stavba kostela svatého Petra a Pavla započala v 11. století na zakázku české šlechty; původně byl kostel románský. Milovaný císař Svaté říše římské Karel IV. jej ve 14. století nechal přestavět v gotickém stylu a ve 20. letech 18. století proběhla barokní rekonstrukce. Josef Mocker jeho další přestavbou v roce 1895 založil novogotický sloh. Na konci 19. století získal...

  Více o této kategorii

 • Kubistická architektura v Praze | vila Kovařovic Vila Kovařovic

  Přímo pod majestátními skalisky Vyšehradu leží nevelký blok s několika pozoruhodnými budovami: neoklasicistní vilou Emila Králíčka, modernistickou Sequensovou vilou od architekta Otakara Novotného a působivou kubistickou Kovařovicovou vilou od Josefa Chochola. Kovařovicova vila je povinnou zastávkou každého milovníka architektury, pochopitelně hned po prohlídce domu U Černé Matky Boží. Vila je úžasným vyjádřením kubismu inspirovaným Braquovými a Picassovými díly. Kubistická je nejen podoba vily, ale též zahrady a záhonů, kovového plotu a dokonce i venkovního schodiště. Fasádu budovy neustále proměňuje hra světla,...

  Více o této kategorii

Go Up