Bájná kolébka Prahy Vyšehrad, snadno rozpoznatelný podle dvojice gotických věží kostela sv. Petra a Pavla, se rozkládá na vrcholku skal vysoko nad proslulou Vltavou. Říká se, že kněžna Libuše v 7. století, kdy z Vyšehradu vládla zemi společně se svým mužem Přemyslem, předvídala a prorokovala založení slavného města Prahy. Řekla prý: “Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.” Vzhledem k tomu, že ze 7. století se nedochovaly žádné důkazy, v Libušinu existenci můžeme pouze věřit; z důkazů z 11. století však vyplývá, že Vyšehrad byl sídlem prvního českého krále. Královský rod poté své sídlo přestěhoval do slavného Pražského hradu, ale význam Vyšehradu nebyl zapomenut. Karel IV. zavedl tradici, podle níž každý budoucí český král musel nejprve den před svou korunovací odejet na Vyšehrad. Karel IV. též nechal na Vyšehradě vystavět velkolepý palác s masivními hradbami, věžemi a branami a kostelem sv. Petra a Pavla (koncem 19. století přestavěn novogoticky). Stavby na Vyšehradě během vítězné bitvy proti králi Zikmundovi v roce 1420 zničili husité. Zachována byla pouze brána Špička a rotunda svatého Martina. Ferdinand III. v 17. století postavil barokní pevnost, jejíž pozoruhodné podzemní chodby jsou přístupné veřejnosti a impozantními branami se dodnes vstupuje. K Vyšehradu se pojí řada pověstí, mimo jiné o Libušině lázni, o Čertově kameni a o vyšehradském pokladu, ukrytém v jeskyni.