Pražský hrad

Pražský hrad je ústředním bodem každého panoramatu Prahy. Shlíží na město a žádá si obdiv. Pokud někdy budete v Praze za letního soumraku, zvedněte hlavu a zadívejte se na západ slunce za katedrálou svatého Víta. Ten pohled je téměř biblický. Tento hradní komplex pochází z nejranějšího období dějin Prahy a je dějištěm významných politických a kulturních událostí českých dějin. Počátky Pražského hradu podle archeologického výzkumu sahají do 9. století a spojují se s knížetem Bořivojem. Od 10. století je Pražský hrad sídlem českých králů, náboženských vůdců a v novodobé historii též rezidencí českých prezidentů. Gotickou katedrálu svatého Víta přikázal stavět císař Karel IV. Svatovítská katedrála je největší v Praze a konala se zde řada korunovací a dalších významných obřadů. Součástí katedrály je královské mauzoleum, ve kterém se nacházejí hrobky bývalých králů a královen. Důležitou součástí katedrály je detailně propracovaná kaple sv. Václava, z níž vede vchod do sálu s korunovačními klenoty.

Pražský Hrad, Praha 1, Hradčany, www.hrad.cz

 

Adresa: Pražský Hrad, Praha 1

Go Up