Lobkovický palác | Praha
Lobkovický palác | Praha | Rudý interiér
Lobkovický palác | Praha | Královská komnata
Lobkovický palác | Praha | Hudební místnost

Lobkovický palác

Lobkovický palác Pražského hradu skrývá jednu z nejúchvatnějších soukromých sbírek v Evropě. Český šlechtic Jaroslav z Pernštejna nechal postavit tento majestátní palác v polovině šestnáctého století. Palác se brzy stal domovem dynastie Lobkoviců a je jím s několika přestávkami dodnes. Rodokmen rodiny Lobkoviců sahá až do 14. století a jde tak o jeden z nejstarších šlechtických rodů v Čechách. Během staletí hrál jak palác, tak rod samotný opakovaně významnou roli v českých dějinách. Například v roce 1618 po tzv. druhé pražské defenestraci se v Lobkovickém paláci ukryli defenestraci přeživší místodržící Slavata a Martinic před rozzuřenými protestanty. Během nacistické okupace českých zemí a pak znovu během čtyřiceti let komunistické diktatury byl celý majetek rodiny Lobkoviců, včetně jedinečných sbírek, nádherných zámků a paláců dvakrát zkonfiskován. Vrácení majetku se rod dočkal až po pádu železné opony v roce 1989. Cenné rodové sbírky zahrnují obrazy (včetně dvou vyobrazení Londýna ze 40. let 17. století od Canaletta: Řeka Temže v Den lorda Mayera a Řeka Temže s Westminsterským mostem a malby Senoseč od Pietera Brueghela staršího z roku 1565), keramiku, dekorativní předměty, původní partitury opoznámkované Mozartem a Beethovenem, historické hudební nástroje a mnoho dalšího. Palác je otevřen veřejnosti a k dispozici jsou audio průvodci, přičemž jejich anglickou verzi namluvili samotní současní členové rodu Lobkoviců. O historii rodu Vám tak vypráví přímo uklidňující hlas Williama Lobkovice, současného majitele a správce všech Lobkovických držav. Z jeho hlasu je patrná hrdost, zvláště když vypráví o původních partiturách hudebních děl od Mozarta a Beethovena, a cítíte pevné sepjetí s dějinami, když se dozvíte, že rudý rubínový prsten, který je ve vlastnictví rodu už od dob renesance, stále příležitostně nosívá jeho babička. Zatímco ukázky z rodové sbírky si můžete prohlédnout ve druhém patře paláce, v prvním patře se můžete pokochat nádhernými komnatami, ve kterých rod kdysi žil. Pokud se chcete o rodu Lobkoviců a jeho sbírkách dozvědět více, navštivte také nádherný renesanční zámek Nelahozeves který se nachází nedaleko Prahy. 

Jiřská 3, Praha 1, www.lobkowicz.com


 

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat