Kostel a klášter sv. Tomáše | Praha

Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně

Katolický kostel sv. Tomáše se nachází na malebné Malé Straně a má dlouhou a proslulou historii. Budova vysvěcená 2. května 1316 jako augustiniánský kostel sv. Tomáše a sv. Augustina knížetem mohučským a knížetem trevírským shořela na troud 9. května 1420 během husitských válek. Později byla přestavěna a znovu zničena ohněm v letech 1503 a 1541 a následně vždy znovu postavena. Augustiniáni jsou v západních Čechách přítomni od roku 1262. Založení kostela sv. Tomáše a Augustina v bezprostřední blízkosti Pražského hradu bylo vzhledem k jeho roli královského kostela a kláštera obzvláště důležité. Augustiniáni hrají v České republice a zejména v Praze i dnes, 750 let po založení jejích řádu, aktivní roli. Během staletí prošel kostel sv. Tomáše mnoha stavebními úpravami, ale stále sloužil obyvatelům Malé Strany a obzvláště cizincům žijícím v Praze. Augustiniání v Praze a sv. Tomáš jsou i dnes sídlem kláštera a aktivní církevní komunity nebo lépe řečeno tří komunit, neboť jej využívají česká a anglicky a španělsky mluvící církevní obce, které slouží církevní obřady v řadě jazyků ku prospěchu místních i cizinců. V kostele sv. Tomáše jsou nabízeny zdarma hodiny cizích jazyků, křesťanská nauka pro děti a dospělé, studium Bible a další programy pro mládež. Návštěvníky kostela, mezi jehož rané patrony patřili svatý Václav a Karel IV., ohromí jeho barokní krása. Návštěvníci se mohou kochat známými stropními freskami od Václava Reinera, které zobrazují život a učení apoštola sv. Tomáše a sv. Augustina a jsou považovány za jedno z nejlepších Reinerových děl. Fresky se nacházejí také v malé historické kapli sv. Barbory z roku 1338, která je jednou z nejstarších církevních staveb na Malé Straně. Její jižní strana byla součástí původní stavby z roku 1228. Další zajímavosti v hlavní lodi kostela zahrnují okázalou kazatelnu navrženou a postavenou Filipem Quitainerem a Christianem Kovarem, pozůstatky sv. Bonifáce, oltář Jana Nepomuka – svatého, jehož mučednictví připomíná plaketa na Karlově mostě, irský oltář, nádherné varhany s původní skříní z roku 1728 a píšťalami z roku 1923, které by měly být v blízké době rekonstruovány.

Mše probíhají v češtině v sobotu a ve všední dny ve 12:15, v neděli v 9:30 a ve všední dny také v 19 hodin; v angličtině v neděli v 11 hodin a v sobotu v 18 hodin v kapli sv. Barbory; ve španělštině v neděli ve 12:30.
 

Josefská 8, Praha 1, +420 257 530 556, www.augustiniani.cz  

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat