Svatá Dobrotivá | Poutní místo
Svatá Dobrotivá | V zimě
Svatá Dobrotivá | Rekonstrukce
Svatá Dobrotivá | Poutníci z Prahy

Kostel a klášter svaté Dobrotivé

Klášter Zvěstování Pany Marie s kostelem zasvěceným svaté Dobrotivé založený v roce 1262 Oldřichem Zajícem z Valdeka byl prvním augustiniánským klášterem v Čechách a je tak symbolem příchodu augustiniánů na území dnešní České republiky. Kostel je zasvěcený a nese jméno svaté Dobrotivé (Benigny), protože její ostatky, za kterými sem přicházejí poutníci, leží v kostele. Říká se, že Oldřichovi Zajícovi z Valdeka se jedné noci zjevila Panna Marie a žádala ho, aby postavil kostel a klášter pro její sloužící (myšleno augustiniánské mnichy, kteří byli v oblasti noví). O 750 let později je kostel sv. Tomáše na pražské Malé Straně v čele posledního projektu zaměřeného na obnovu kláštera a jeho navrácení do původního stavu. Každoročně v sobotu šest týdnů po Velikonocích (19. května 2012, 4. května 2013, 24. května 2014) organizuje farnost sv. Tomáše mariánskou pouť do Svaté Dobrotivé k uctění památky svaté Marie a zavzpomínání na legendu, která říká, že každý, kdo přijde do svatostánku tohoto kláštera a položí své problémy k nohám Marie, bude vyslyšen, protože Marie vezme jeho problémy na svá bedra. Toto poutní místo je srovnatelné s Lourdes nebo Guadalupe, i když je méně známé. Probíhající rekonstrukce v kostele svaté Dobrotivé v Zaječově nedaleko Příbrami, která se pyšní Svatou horou, je pro augustiniány v České republice velmi důležitá, neboť se jedná nejen o velmi významné poutní místo, ale také o zachování toho, co bylo augustiniánům vráceno po pádu komunismu. Více informací o pouti, probíhající rekonstrukci, kostele a klášteře svaté Dobrotivé či augustiniánech najdete na www.augustiniani.cz.

Svatá Dobrotivá, Zaječov

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat