Kostnice Sedlec | Zajímvavosti České republiky

Kostnice Sedlec

Necelou hodinu jízdy od Prahy je vzdálena kostnice Sedlec. Nachází se na předměstí Kutné Hory zvaném Sedlec a na první pohled vypadá jako běžná vesnická kaple, výzdoba jejích vnitřních prostor je však značně neobvyklá. Uvnitř této římskokatolické kaple se totiž nachází odhadem mezi 40 000 a 70 000 lidských koster, pozůstatků především obětí černého moru a husitských válek. Část kostí posloužil jako materiál, ze kterého byly vytvořeny dekorace uvnitř kaple. V kapli tak naleznete například lustr, při jehož výrobě byly použity všechny lidské kosti, erb rodu Schwarzenberků, girlandy, monstrance a poháry, vše vytvořeno výhradně z lidských kostí. Zbylé kosti jsou uspořádány do čtyř rozměrných pyramid, nad nimiž visí čtyři dřevěné koruny symbolizující nebeské království. Autorem dnešní podoby vnitřní výzdoby je František Rint, původní profesí řezbář, kterého Schwarzenberkové pověřili v v roce 1870 novým uspořádáním kostí. Rintovo autorství dokládají jeho iniciály (opět z lidských kostí) po pravé straně schodiště, po kterém se do kaple sestupuje. Je možné, že inspirací Rintovi byla Kapucínská krypta v Římě. Zajímavá je i raná historie kaple. Český král Přemysl Otakar II. poslal v roce 1278 cisterciáckého mnicha ze sedleckého kláštera do Svaté země. Když se mnich vrátil, přinesl s sebou nádobu s hlínou z Kalvárie. Hlínu pak rozesel po sedleckém hřbitově, který se díky tomu stal žádaným pohřebištěm pro zámožné. To bylo porušeno v polovině 14. století při řádění černého moru. Tato nemoc totiž nerozlišovala mezi chudými a bohatými a způsobila, že Sedlecký hřbitov příliv mrtvých těl nezvládal. Podobná situace nastala za husitských válek počátkem 15. století. O něco dříve, koncem 14. století, byl uprostřed hřbitova postaven dnešní gotický kostel, který se skládá ze dvou na sobě postavených kaplí. Právě dolní kaple je dnešní kostnicí. Úkol utřídit a uspořádat kosti vykopané při stavbě kostela byl svěřen poloslepému mnichovi, který z kostí sestavil šest pyramid. Dnešní podobu dal interiéru kostnice výše zmíněný František Rint. Jedinečná sedlecká kostnice rozhodně stojí za výlet z Prahy.

Zamecka 127, Kutna Hora-Sedlec, 284 03, +420 606 647 996, www.kostnice.cz 

Gallery

Podobné články

Prozkoumejte naši mapu!

Vyberte si místa, která chcete v Praze navštívit na naší interaktivní mapě s přehlednými kategoriemi a popisky. Na jednom místě najdete jejich lokaci i bližší informace, takže svůj výlet naplánujete raz dva.

Začněte objevovat