Starý židovský hřbitov

Tento dojemný hřbitov vznikl v 15. století, kdy vstoupil v platnost zákaz pohřbívat Židy mimo židovskou čtvrť. Odhaduje se, že se zde z důvodu nutné úspory místa nachází asi 12 vrstev hrobů. Na židovském hřbitově bylo takto úsporně pohřbeno přes 100 tisíc těl. Poklidnost tohoto místa, rozkládajícího se na okraji Starého Města pod korunami obrovských starých stromů, a stovky nakloněných náhrobků vytvářejí mimořádně mystickou atmosféru.

 Široká 3, Praha 1, vstup u Pinkasovy synagogy, www.jewishmuseum.cz

Adresa: Široká 3, Praha 1

V okolí

Go Up