Gotická architektura vznikla ve 12. století ve Francii a v Evropě přetrvala až do 16. století. V Anglii ji oživili ještě v 18.-20. století především v podobě kostelů a univerzitních budov. Charakteristickými prvky gotické architektury jsou obloukové opěrné pilíře, lomené oblouky a žebrová klenba; pokroky ve stavebnictví umožnily zvětšit plochu barevných vitrážových oken, jež jsou velmi významným znakem gotických kostelů. A nezapomínejme na okázalou majestátnost gotického chrámu, jež údajně měla ve věřících vzbuzovat strach a posvátnou úctu tím, že si před ním i v něm připadali malí a bezvýznamní v porovnání s Kristem a s církví. Hlavními znaky gotiky v rámci Svaté říše římské byla obrovská šířka a výška katedrál a jejich věží. Praha za dob panování císaře Svaté říše římské Karla IV. vzkvétala hospodářsky, politicky i kulturně, což je dodnes patrné z impozantních gotických staveb, jež po sobě tento panovník zanechal.