Přibližně 907 - 935
Svatý Václav

Jeho mučednictví a popularita několika biografií dala vzniknout pověsti hrdinské ctnosti, která vyústila v jeho svatořečení. Byl posmrtně prohlášen králem a stal se patronem českého státu. Jeho mladší bratr Boleslav, zvaný Ukrutný je podezříván z bratrovraždy Václava u dveří kostela.

1316 - 1378
Karel IV.

Karel IV. z rodu Lucemburků byl jedenáctým českým králem a císařem Svaté říše římské. Gramotný a plynně hovořící pěti jazyky, Karel IV. po sobě zanechal silný odkaz. Jeho vláda je považována za zlatý věk Čech, sjednotil říši do mírových států a učinil Prahu císařským hlavním městem. Zasloužil se o vznik Univerzity Karlovy, Karlova mostu, Nového Města s Karlovým náměstím, drtivé většiny Pražského hradu a katedrály sv. Víta, Karlštejnu a mnoho dalšího.

1372 - 1415
Jan Hus

Jan Hus byl český teolog a filozof, který se stal církevním reformátorem a inspirací pro husitské hnutí. Byl klíčovým předchůdcem protestantismu a postavou české reformace. Vyučoval na pražské Karlově univerzitě a otevřeně vystupoval proti papeži a prodeji odpustků. Za to si papež vynutil jeho exkomunikaci z Prahy. 6. července 1415 byl Jan Hus upálen na hranici za své projevy proti nauce katolické církve.

1592 - 1670
Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský byl český filozof, pedagog a teolog, který je považován za otce moderní vzdělanosti. Vedl školy a radil vládám po celé protestantské Evropě až do poloviny sedmnáctého století. Řadu vzdělávacích inovací a konceptů představil ve své knize Velká didaktika.

vláda 1740 - 1780
Marie Terezie

Byla z rodu Habsburků a jedinou vládnoucí ženou na českém trůně. Ačkoli se od ní očekávalo, že předá moc svému manželovi a nejstaršímu synovi, Marie Terezie byla absolutní panovnicí, která vládla s pomocí svých rádců. Vyhlásila institucionální, finanční, lékařské a vzdělávací reformy, podporovala obchod a rozvoj zemědělství a reorganizovala rakouskou armádu.

1841 - 1904
Antonín Dvořák

Antonín Dvořák byl český skladatel známý svými romantickými skladbami, melodickými operami lidové hudby a příběhy o malých vesnicích v Čechách a na Moravě. Dvořákova díla zahrnují opery, sborovou, symfonickou a komorní hudbu. Nejvíce se proslavil Novosvětskou symfonií, Slovanskými tanci a operou Rusalka. Tento mimořádně plodný umělec po sobě zanechal mnoho nedokončených děl a je pohřben na hřbitově na Vyšehradě.

1883 - 1924
Franz Kafka

Byl pražský německy píšící spisovatel. Jeho práce spojuje prvky realismu a fantastiky. Mezi jeho nejznámější díla patří povídka Proměna a romány Proces a Zámek. Většina jeho textů byla vydána proti jeho vůli posmrtně Maxem Brodem. Některé z nich byly nedokončené. Kafka je považován za jedenoho z nejvlivnějších spisovatelů 20. století.

1901 - 1950
Milada Horáková

Byla právnička, politička, národní demokratická socialistka a feministka. Po komunistickém převratu se stala nežádoucí osobou a o dva roky později obětí justiční vraždy v důsledku jednoho z nejznámějších politických procesů v komunistickém Československu, ve kterém byla křivě odsouzena za spiknutí proti republice. Mnoho významných osobností na západě, včetně Alberta Einsteina, Vincenta Auriola a Winstona Churchilla, žádalo o její milost.

1936 - 2011
Václav Havel

Dramatik a bývalý disident byl posledním prezidentem Československa a prvním prezidentem České republiky. Je obdivován a respektován pro své humanitární ideály a poctivost. Byl jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv - Charta 77, která nakonec vedla k jeho zatčení během komunistického režimu. Po sametové revoluci byl zvolen prezidentem.