Home / Lifestyle / Pamětihodnosti v České republice / Kostely, katedrály a poutní místa

Česká republika je mimořádně bohatá na církevní památky. V řadě českých vesnic a měst sice najdete hrad nebo zámek, ale téměř v každé vesnici najdete starobylý kostel nebo aspoň kapličku. V Praze pak můžete obdivovat celou plejádu katedrál, poutních míst, synagog, chrámů, kostelů i kapliček a dalších církevních staveb.